10097.htm       CIMSZO:        Akum                          SZOCIKK:     Akum, az «ovde kochóvim umazolosz» szavak összevonásából alakult kifejezés, melynek jelentése: Csillagok és csillagképek szolgája. A Misnában, a Talmudban, Maimonides Misne Tórájában és Káro József Sulchan Áruchjában még nem fordul elő ez a nemzsidók megjelölésére szolgáló kifejezés. Ezek a nemzsidót gójnak (l. Gój) vagy nochri-nak (idegen) nevezik. Később lépett ezen elnevezések helyébe az A. kifejezés. A középkori keresztény cenzúra az «Avoda Krisztusz u-Maria» abbreviaturájának tekintette az A.-mot                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 97 .cimszó a lexikon 21 . oldalán van.