10096.htm       CIMSZO:        Akibá há                                 SZOCIKK:     """Akibá há-Kóhen, talmudtudós. A XIV. század második felében élt; megh. Prágában 1496. Budán Mendel Jakab (l. o.) zsidó prefektus mellett vitt jelentős szerepet az ottani zsidó hitközségben. Hittudománnyal foglalkozott és vallásos buzgalma, gazdagsága és jótékonysága miatt nagyon népszerű volt hitsorsosai között, akik «nászi»-nak, fejedelemnek tisztelték. Az udvarnál is szerepet játszott, de vagyona meg befolyása ellenszenvet keltett iránta az országnagyok között, akik megrágalmazták Mátyás király előtt. Nem tudni, a király kiűzte-e, vagy jószántából hagyta-e el az országot, de nemsokára már Prágában szerepel egy talmudiskola élén, amit ő maga alapított. Itt is áskálódtak ellene, úgy hogy háromszor kellett menekülnie. Mindannyiszor drága hímzésű függönyt ajándékozott a prágai zsinagógának. Házasságából tizenkét fia és tizenhárom lánya született. A lányokat mind Áron főpap leszármazottaihoz, kohanitákhoz, adta nőül és egyik veje, Jóchebed nevű leányának férje, rabbi Sábtái volt, korának egyik legkiválóbb talmudistája. A családnak ebből az ágából a zsidó irodalom több kiválósága származott, így többek közt a hírneves tudós Edels Sámuel (Meharsa) is. A., akit a prágai zsidó temetőben hantoltak el, élete végéig teológiai tekintély hírében állott és még halála után százötven évvel is hivatkoztak reá."""                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 96 .cimszó a lexikon 20 . oldalán van.