10093.htm       CIMSZO:        Akdómusz                               SZOCIKK:     Akdómusz, egy arameus nyelven írt, végig «ta» szócskára rímelő dal, amelyet sovuot első napján a tórafelolvasás alkalmával az első vers után mondanak. A dal különben Isten nagyságát, a teremtés csodáját és a Tóra népszerűségét dicsőíti. Szerzője — mint az egyes versszakok záró betűinek összerakásából kitűnik — rabbi Méir ben Izsák híres mainzi, majd wormsi rabbi volt, aki a XI. században élt.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 93 .cimszó a lexikon 19 . oldalán van.