10089.htm       CIMSZO:        Akadémia tagjai                                  SZOCIKK:     """Akadémia tagjai. A Magyar Tudományos Akadémiát, Magyar Tudósok Társasága néven gróf Széchenyi István és több magyar főrend alapította, eredetileg a «nemzeti nyelv kiműveltetése» érdekében. Hivatalos megalakulásának éve 1830. Az A. 1870 óta új alapszabályai alapján három osztályra oszlik: 1. nyelv és széptudományi osztály; 2. filozófiai, társadalmi és történeti tudományok osztálya; 3. matematikai és természeti tudományok osztálya. A három osztálynak együttesen legfeljebb 64 rendes, 26 tiszteletbeli és 160 levelező tagja lehet. Új tagot a szakosztály ajánlására a tiszteleti és rendes tagok kétharmad többsége választ titkos szavazással. A Magyar Tudományos Akadémiának alapítása (1830) óta 1928-ig összesen 54 zsidó származású és ezek közül összesen 33 zsidóvallású beválasztott tagja volt. E tagszámból hazai tag volt él, külföldi tag 13, a hazai tagok közül zsidó származású volt 21, zsidóvallású 20; a külföldiek közül zsidó származású volt 3, zsidóvallású 10 tag. A Magyar Tudományos Akadémia első beválasztott zsidó vallású tagja Ballagi, akkor még Bloch Móric zsidóvallású teológus és nyelvész volt 1840., a legutóbbi Steiner Lajos meteorológus 1917. Az első beválasztott külföldi zsidóvallású tudós a pesti származású Mandl Louis párisi anatómia-professzor volt 1846., a legutóbbi Zuntz Náthán berlini egyetemi tanár, biológus volt 1912. Tudományszakok szerint a zsidó és zsidó származású tagok megoszlása a következő: Filológus és archeológus 19, ebből 7 kitért, 12 zsidóvallású; Történelemtudós 6, ebből 3 kitért, 3 zsidóvallású; Államtudományi, jogi és nemzetgazdaságiam tudós 6, ebből 4 kitért, 2 zsidóvallású; Orvos és természettudós 8, ebből 3 kitért, 5 zsidó vallású; Matematikus és fizikus 10, ebből 5 kitért, 5 zsidóvallású. Az akadémikusok névsora, beválasztásuk sorrendjében a következő: I. Hazaiak: Bloch Móric (Ballagi Mór), filológus, beválasztották 1840. Finály Henrik, filológus és archeológus, beválasztották 1858. Arányi Lajos György, orvostanár, beválasztották 1860., Vámbéri Ármin, orientalista, beválasztották 1860. Falk Miksa, államtudományi író, beválasztották 1861. muraközi Rózsay József, a pesti kórházak és Pestmegye főorvosa, beválasztották 1864. Akin Károly, 1868. Hirschler Ignác, szemészorvos, beválasztották 1869. Fraknói Vilmos, püspök, történetíró, beválasztották 1870. Goldziher Ignác, orientalista, beválasztották 1876. Réthi Mór, matematikus, beválasztották, 1878. Bánóczi József, irodalomtörténész, beválasztották 1879. Simonyi  Zsigmond,  filológus, beválasztották 1879. Kőrösy József,   statisztikus,   beválasztották 1879. König Gyula, matematikus, beválasztották 1880. Kánitz Ágoston, botanikus, beválasztották 1880. Korányi Frigyes, orvostanár, beválasztották 1884. Halász Ignác, filológus, beválasztották 1888. Acsády Ignác,történetíró, beválasztották 1888. Munkácsi Bernát, filológus,beválasztották 1890. Alexander Bernát, filozófus, beválasztották 1892. Óváry Lipót, történetíró, beválasztották 1892. Földes Béla, nemzetgazdász, beválasztották 1893. Kunos Ignác, orientalista, beválasztották 1893. Marczali Henrik, történetíró, beválasztották 1893. Pólya Jakab, nemzetgazdász, beválasztották 1893. Fayer László, büntetőjogász, beválasztották 1894. Ónodi Adolf, orvostanár, beválasztották 1896. Wertheimer Ede, történetíró, beválasztották 1900. Szilasi Móric, filológus, beválasztották   1902. Angyal Dávid, történetíró, beválasztották 1902. Schlesinger Lajos, matematikus, beválasztották 1902. Fejér Lipót, matematikus, beválasztották 1908. Wittmann Ferenc, fizikus, beválasztották 1908. Déchy Mór, geográfus, beválasztották 1909. Mahler Ede, orientalista, beválasztották 1909. Bánki Donát, matematikus, beválasztották 1911. Beke Manó, matematikus, beválasztották 1914. Fellner Frigyes, nemzetgazdász, beválasztották 1915. Riesz Frigyes, matematikus, beválasztották 1916. Steiner Lajos, matematikus, beválasztották 1917. II. Külföldi zsidó és zsidószármazású tagok: Mandl Louis (l. o.), kora egyik legjelentékenyebb anatómusa, párisi egyetemi tanár, pesti születésű, beválasztották 1846. Benfey Theodor, korának legkiválóbb szanszkrit nyelvésze, göttingeni r. tanár, kényszerkikeresztelkedett volt, beválasztották 1859. Oppert Jules, világhírű assyrológus, szanszkrit és sémi nyelvész, a zend ékirás megfejtője, párisi egyetemi tanár, az Academie Francaisenek több alkalommal elnöke, az Alliance Israelite egyik vezető embere, beválasztották 1865. Klein Leop. Július (l. o.), miskolci születésű, német esztétikus, beválasztották 1869. Loitner Gottlieb William (l. o.), pesti születésű, lahorei egyetemi tanár, szanszkrit nyelvész, indológus és archeológus, beválasztották 1873. Ascoli Isaiah Graziadio, világhírű filológus, minden idők egyik legkiválóbb linguistája, indogermanista, sémi, román és turáni nyelvész, magyarul is tudott, milánói egyetemi tanár, beválasztották 1875. Schulhof Leopold (l. o.), bajai születésű, Páris asztrofizikus, beválasztották 1878. Stein Aurél, sir, baronet (l. o.), pesti születésű, lahorei egyetemi tanár, világhírű archeológus és indológus, beválasztották 1895. Herz Miksa, bey, kairói múzeumi igazgató, orientalista, beválasztották 1896. Stein Ludwig (l. o.), magyar születésű filozófia-professzor akkor Bernben, korábban rabbi, majd magántudós és folyóirat-szerkesztő Berlinben, beválasztották 1899. Zunz Nathan, a berlini egyetem biológiai tanára, beválasztották 1912. Bresslau Harry, egyike volt a legkiválóbb paleográfusoknak, a «Monumenta Germaniae Historica» igazgatósági tagja, a strassburgi egyetem r. tanára és volt rektora, orthodox zsidó, beválasztották 1915. Steindorff Georg, a lipcsei egyetem egyiptológia tanára, beválasztották 1917""."                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 89 .cimszó a lexikon 15 . oldalán van.