10088.htm       CIMSZO:        Ájtatosság                               SZOCIKK:     Ájtatosság. Az Á. fogalma a bibliai irodalomban ismeretlen, ámbár a lélek ama állapotáról és hangulatáról, melyet ez a szó jelöl, többször tesz említést a Biblia. A Tóra áldozati kultuszának is az a nyilvánvaló célja, hogy az embert Isten közelségének tudatára ébressze s lelkét ájtatos félelemmel töltse meg. «Hallgassatok egek és figyelj te föld, mert az Örökkévaló beszél» — így kezdi Jesája jövendöléseit. Az emberi szív jámbor érzése már egészen tökéletes kifejezést nyert a Zsoltárokban. A talmudi zsidóság «kávonó» szóval jelöli meg az Á.-ot, mint a lélek különleges állapotát. «Aki imádkozik — írja elő a vallási törvény (Orach chajim 5.) — az szívével fogja fel az ima szavainak értelmét és arra gondoljon mindig, hogy a felséges Isten áll előtte...» De nem csak az imádkozáshoz szükséges a lélek figyelme és elragadtatása, hanem a vallás törvényeit is alázatos tisztelettel kell végrehajtani, épp úgy, mintha egy isteni parancsot teljesítenénk. «Micvósz cérichósz kávonó», a vallási kötelességeket telítse ájtatosság. (Ber. 13.) A zsidóság tehát nem csak ritka órákat szentelt az Á.-nak, de mindig arra törekedett, hogy a köznapokat is mély vallásosság avassa ünneppé.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 88 .cimszó a lexikon 14 . oldalán van.