10086.htm       CIMSZO:        Ájin horó                                 SZOCIKK:     Ájin horó (h.). Gonosz tekintet. A középkor kultúrnépeinél — mint ahogy napjainkban is — el volt terjedve az a hit, hogy a gonosz tekintetnek verő hatása van és ez a szemverés halált is okozhat. Keleten — ami ritkább eset — a kék szemről hitték, hogy ilyen varázsereje van s ellene homöopatikus szerül a kék színt használták. A palesztinai ásatásoknál talált amulettek, kagylók és gyöngyök többnyire kékszínűek s ez a szín Keleten ma is nagyon divatos. (Így a keleti zsidók között elterjedt szokás, hogy házaik kapuja fölé nagy kékszínű kezet festenek.) A kelet-európai zsidók az A. ellen imával védekeznek. Az a népies szokás is elterjedt közöttük, hogy parazsat tesznek egy pohár vízbe, s ha a parázs a víz felszínén marad, az azt jelenti, hogy az A.-nak nem volt hatása. Ellenkező esetben — ha t. i. a parázs a víz fenekére szállt — a szemmel megvert egyén arcát a vízbe mártott ujjakkal többször megnedvesítik, ami a babonás hit szerint elhárítja a varázst. (l. még Babonák és Amulettek alatt).                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 86 .cimszó a lexikon 14 . oldalán van.