10082.htm       CIMSZO:        Ahavó rabbó                           SZOCIKK:     Ahavó rabbó (h). Nagy szeretettel, egy himnusz kezdete, mely az imakönyvben megelőzi a «Sémá»-t és köszönetet tartalmaz az Izraelnek adott kinyilatkoztatásért. A himnusz eredeti szövege az esti imában található meg, míg a reggeli imában való könyörgés a messiási megváltásért került a helyébe. Eredetileg a reggeli és esti imába tartozó szöveg nem volt különböző. Csak később alakult ki a kétféle szöveg, egyik a palesztinai, mely «ahavasz ólom»-mal (örök szeretettel) kezdődik, másik a babilóniai, melynek kezdete az A. A német-lengyel rítusban az A.-val kezdődő szöveg reggel, a másik este használatos, míg a középkorban, sőt a szefárdoknál ma is az ima mindkét esetben «ahavasz ólom»-mal kezdődik.                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 82 .cimszó a lexikon 13 . oldalán van.