10073.htm       CIMSZO:        Ágoston           SZEMELYNEV          Ágoston Emil   SZOCIKK:     Ágoston Emil, építész, szül. Aranyosmaróton (Bars m.) 1876., megh. Budapesten 1922. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, hol Steindl Imre, Hauszmann Alajos és Rauscher Lajos voltak a tanárai. Külföldi tanulmányutakat tett olasz városokban, Velence, Firenze, Rómában (1899), továbbá Német- és Franciaországban, Berlin, Hamburg és Párisban (1907). Számos tervpályázaton részt vett és díjakat nyert: a trieszti nemzetközi zsinagógapályázaton, a budapesti Hungária úszócsarnok és gőzfürdő szűkebb körű tervpályázatán (I. díj), a budapesti orth. izr. templom és iskola pályázatán stb. Legjelentékenyebb műve a Hungária fürdő úszócsarnoka és gőzfürdője, továbbá a Ringer-féle szanatórium, az Astoria-szálloda és Jékey Albert perváti (Komárom m.) kastélya.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 73 .cimszó a lexikon 11 . oldalán van.