10071.htm       CIMSZO:        Ágai     SZEMELYNEV          Ágai Adolf       SZOCIKK:     """ Ágai Adolf, író, szül. Jankovácon 1836 márc. 31., megh. Budapesten 1916 szept. 22. Középiskolai tanulmányait Nagykőrösön fejezte be, hol Arany János és Szász Károly voltak tanárai. Bécsben megszerzi az orvosi diplomát és Pesten telepszik le, mint gyermekorvos. Csakhamar elhagyja az orvosi pályát és az irodalomban érvényesíti képességeit. Már 18 éves korában kezdett írogatni a «Hölgyfutár»-ba, később minden nevesebb napi- és szépirodalmi lapba dolgozik. Bródy Zsigmonddal együtt «Látcső» címen lapot szerkeszt a hatvanas években, 1870—1879 szerkeszti a ((Magyarország és a Nagyvilág)) című lapot, 1867-ben megindítja a «Borsszem Jankó» című élclapot, egy ideig szerkeszti a «Kis Lapot». Dolgozatai a legváltozatosabbak: társadalmi rajzok, családi jelenetek, napiérdekű események, úti élmények, melyeket európai, ázsiai és afrikai útjain szerzett. Előadása kedélyes, nyelve zamatos. Mint élclapíró elmésen ostorozza a társadalmi és politikai félszegségeket. A Borsszem Jankóban alkotott alakjai a magyar köztudatba mentek. Mokány Berci, Kraxelhuber Tóbiás, Cenci néni, Vigyázó Laci, Vereshegyi Dániel, Mihaszna András mutatják, hogy mennyire ismerte Á. a magyar társadalom minden rétegét. Előszeretettel és nagy hivatottsággal művelte az ifjúsági irodalmat is. Ezen a téren úttörő munkát végzett és Forgó bácsi néven nagy népszerűséget szerzett a gyermektársadalomban. Több regényt fordított németből és franciából. Tősgyökeres magyarság jellemzi fordításait is, csakúgy, mint eredeti műveit. Több ízben állította tollát a zsidóság szolgálatába. Az 1860-ban feléledt «Izraelita Magyar Egylet» (1. Magyarító Egylet) egyik szorgalmas munkása volt, az 1865. évi országgyűlés idejében a zsidók egyenjogúsítását sürgető napisajtó fáradhatatlan bajnoka. Élete utolsó éveiben lelkes pártolója és munkása volt az Izr. Magyar Irodalmi Társulatnak. Irodalmi érdemeiért a Kisfaludy Társaság már 1877-ben tagjául választotta. Ismertebb munkái: Porzó tárcalevelei; Por és hamu; Utazás Pestről Budapestre."""                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 71 .cimszó a lexikon 11 . oldalán van.