10070.htm       CIMSZO:        Afikómon                                SZOCIKK:     Afikómon, görög eredetű szó és a lakomának tánccal, zeneszóval való vidám befejezését jelenti. Eredetileg a lakomákat befejező ünnepi felvonulásokra használták a kifejezést. A lakomákat követő mulatozást általában nem ellenezte az ősi zsidó felfogás, de mindig hibáztatta a kicsapongást és nagyon vigyázott arra, hogy zabolátlan hangulatkitörésekkel ne mételyezhessék meg a szertartásokat. Ezért nem tűrték a peszach áldozás (l. o.) komoly ünnepélyessége keretében sem a hangos mulatozást. Az erről szóló rendelkezés így hangzik: én maftirin achar hapeszach afikomón: a szédert nem szabad felvonulással befejezni. A magyar zsidók természetesen szintén az általánosan elfogadott ceremóniákkal végzik a széder estét és az A. tilalmát is betartják. A diaszpórában nem lehetett szó ünnepi felvonulásról és az A. értelme ennek megfelelően alakult át, úgy, hogy manapság az A. az utólakoma fogalmát fedi és az a célja, hogy a pészachi áldozati ételek (most már csak a szimbólumainak) íze maradjon meg az ünneplőknél, ne valamely utána tartott lakmarozásé. Az A. tehát az a pászkadarab, amellyel a széder lakomáját befejezik. A családfő, vagy a széder előadója a szertartás elején a szertartásnál használt egyik pászka felét letöri, amelyet A.-nak csak a vacsora végén fogyasztanak el. Az A. elfogyasztása után minden étel élvezete tilalmas. Ősi szokás alapján a gyereknép elszokta csenni az A.-t, elrejti és csak valami ajándékváltság fejében adja vissza a családfőnek.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 70 .cimszó a lexikon 11 . oldalán van.