10066.htm       CIMSZO:        Adorján           SZEMELYNEV          Adorján Ármin SZOCIKK:     A. Ármin, publicista, szül. Nyírbátorban 1867 febr. 22. Középiskolai és egyetemi tanulmányainak elvégzése után Nagyváradon telepedett le, ahol nagy közéleti és irodalmi munkásságot fejtett ki. A nagyváradi kongresszusi hitközség örökös elnöke, az Erdélyi és Bánáti Országos Izr. Irodának alapítása óta elnöke és elnöke az Országos Zsidó Kulturbizottságnak is. Megalapította a zsidó fiúárvaházat és az aggok házát. Egyik alapítója volt a nagyváradi Népkönyv tárnak. Több szépirodalmi munkája és főleg szociológiai cikke jelent meg.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 66 .cimszó a lexikon 10 . oldalán van.