10065.htm       CIMSZO:        Adorján           SZEMELYNEV          Adorján Andor            SZOCIKK:     """ Adorján. 1. Andor*, hírlapíró, szül. Szombathelyen 1883 máj. 27. Az egyetem bölcsészeti fakultását Budapesten és Párisban végezte s u. o. elvégezte az újságíró főiskolát is. 1905-től kezdve a Pesti Napló munkatársa, majd párisi és balkáni levelezője volt. 1910-től kezdve Az Est tudósítója. Leginkább Párisban él. Számos napilap és szépirodalmi szemle munkatársa és sok regényt és színdarabot fordított franciából magyarra, így Maeterlincktől, Goncourttól, Hervieutől, Capustól, Maupassantól, Bernsteintől stb.-tői, míg magyarról franciára fordította Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért színműveit. Önállóan megjelent művei: A nagy francia forradalom és Napóleon (3 köt. 1910, Kéry Pál, Seress László és Kiss Béla társaságában); Nagy katonák (1912); Sorsok és pályák (1912); Egy haditudósító feljegyzései (1913); Görgey Artúrné emlékiratai (1913); Anekdoták, vígesetek nagy férfiakról (1913}; A rokokó-század (1914); A császárság (1914—15, 2 köt.); Írók és firkászok vígesetei (1915); Havas hegyek alatt, véres utakon, Hadinaplóm a Balkánról (1917)."""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 65 .cimszó a lexikon 10 . oldalán van.