10062.htm       CIMSZO:        Adón ólam                              SZOCIKK:     Adón ólam (világ ura), a reggeli istentisztelet legpoétikusabb himnusza, amely úgy formájára, mint bensőséges tartalmára nézve egyaránt megkapó. A himnusz, amely a világ urát dicsőíti, a reggeli imarendben a harmadik helyen áll. Az irodalomtörténet kutatói még nem állapították meg a szerzőjét véglegesen. Állítólag Salamon ibn Gabirol, a középkor legkiválóbb költője írta (Zunz: Synagogale Poesie 216), de bizonyítékok, amelyek ezt a feltevést megerősítenék, hiányoznak. Mindenesetre föltehető, hogy olasz vagy spanyol héber költő szerzeménye, mert a középkor liturgiája legszívesebben olasz, spanyol és palesztinai költeményeket fogadott magába. Régebben csak a Kolnidre istentisztelete alkalmával recitálták.                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 62 .cimszó a lexikon 10 . oldalán van.