10060.htm       CIMSZO:        Ad méo sonó                           SZOCIKK:     Ad méo sonó (száz évig), vagy ad méo veeszrim sonó (százhúsz évig éljen), sz. k.-sel: ad mea veeszrim saná. A jiddis nyelvjárásban Magyarországon is közhasználatú jókívánság. A hosszú életet és a földi élet boldogságát általában az erényes élet jutalmául ígéri a Szentírás (Tiszteld atyádat és anyádat, hogy meggyarapodjanak napjaid.) Nem csak az élő beszédben, de levelekben is használják a jókívánságot,még pedig a megszólítás után, de csak rövidített jelzéssel                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 60 .cimszó a lexikon 10 . oldalán van.