10058.htm       CIMSZO:        Adler   SZEMELYNEV          Adler Vilmos    SZOCIKK:     A. Vilmos, rabbi, szül. Pakson (Tolna vm.) 1867 júl. 13-án. 1885-1895-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták a budapesti egyetemen bölcsészdoktorrá, 1896-ban rabbivá, 1906 óta működik Hatvanban, mint rabbi.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 58 .cimszó a lexikon 9 . oldalán van.