10057.htm       CIMSZO:        Adler   SZEMELYNEV          Adler Simon     SZOCIKK:     A. Simon, gyógypedagógus, szül. Miskolcon 1861 nov. 30. A Tanárképző Intézet és a Gyógypedagógiai Tanárképző elvégzése után, 1881-ben az Izraelita Siketnémák Orsz. Intézetének tanára, 1907-ben pedig a Wechselmann-féle Vakok Intézete igazgatója lett. Részt vett évtizedeken át a tanítói, népnevelési és gyermekvédelmi mozgalmakban, az Orsz. Izr. Tanítóegyesületnek pedig alelnöke. Számos hosszabb gyógypedagógiai tanulmányutat tett a különböző európai államokban s az első volt, aki Magyarországon a vak- siketnémák oktatásával foglalkozott és kiváló eredményeket ért el. Szaktanulmányai magyar, német és francia folyóiratokban jelentek meg, a felekezeti lapok közül pedig régebbi időkben az Egyenlőségnek és az Izr. Tanügyi Értesítőnek volt munkatársa. Önállóan megjelent művei: A háborúban megvakult katonákról való gondoskodás (Fejér Gyula szemorvossal közösen), továbbá Bonet Juan Pablo: A betűknek elemeire való felbontása és a némák beszédre való tanításának művészete c. francia pedagógiai munkának magyar átdolgozása.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 57 .cimszó a lexikon 9 . oldalán van.