10056.htm       CIMSZO:        Adler   SZEMELYNEV          Adler Sándor   SZOCIKK:     A. Sándor, paksi rabbi, megh. Pakson 1894. Működésének első helye Jankovác volt és onnan hívták meg a paksi hitközség rabbisági ülnökének. Midőn Unger Joel (l. o.) híres rabbi meghalt 1886-ban, a hitközség annak vejét, Szófer Sussmann halasi rabbit, a híres hitszónokot válasz totta meg utódjául, mire egy töredék kivált az orthodox anyahitközségből és mint status quo- hitközség A.-t választotta meg rabbijául. A. nyolc évig töltötte be ezt az újabb állását.                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 56 .cimszó a lexikon 9 . oldalán van.