10054.htm       CIMSZO:        Adler   SZEMELYNEV          Adler Mór       SZOCIKK:     A. Mór, festő, szül. Óbudán 1826., megh. Budapesten 1902. A magyar úttörő festők egyike. 1848-ban telepedett le Pesten, ahol 76 éves korában, mint a magyar festők nesztora halt meg. A pesti Műegyletnek 1851-ben rendezett kiállításán szerepelt először Toilett-csendélet képével és ezután 58 éven át állította ki képeit. Főleg arcképeket és csendéleteket festett pontos, aprólékos kivitelben. Pesten korán feltűnt a Weiszenberger-féle rajziskolában, honnan a bécsi akadémiára ment. Itt Ender és Kupelwieser a történelmi és vallásos festészet akkori híres művelői a tanárai (1842— 1845). Bécsben Jacobovics közkórházi orvos számára készített patológia rajzokkal tartotta fönn magát. Bécsből a nagy stílus mesterei, Zimmermann és Schnorr v. Carolsfeld Münchenbe vonzzák (1845), majd 1846—48 között a párisi akadémián Horace Vernet és Delaroche mellett, azután pedig Drolling magániskolájában tanult. Hosszú pesti tartózkodását csak néha szakította meg német, olasz és franciaországi tanulmányútjaival. Az 1896-iki millenniumi kiállításon arcképeinek és csendéleteinek még egy kisebb gyűjteményével, halála előtt utoljára pedig édesanyjának nagy szeretettel festett arcképével az 1900—1-iki téli tárlaton vett részt. A Magy. Tört. Arcképcsarnokban Eötvös József báró egy arcképe (1872), a Szépm. Múz.-ban egy csendélete van. Számos magántulajdonban levő arcképén kívül egy önarcképe (Adler Henrikné tul.) az Ernst Múz.-ban 1913-ban rendezett magyar Biedermeier-kiállításon volt látható.                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 54 .cimszó a lexikon 9 . oldalán van.