10050.htm       CIMSZO:        Adler   SZEMELYNEV          Adler Heinrich  SZOCIKK:     A. Heinrich, orvos-író, szül. Pozsonyban 1849 aug. 5., megh. Bécsben 1909 nov. 27 A gimnáziumot szülővárosában, az egyetemet Bécsben végezte és u. o. lett városi kerületi orvos Egyszersmind munkatársa volt a Neue Freie Pressének, 1886-ban szerkesztette a Tagblatt des hygien. Congresses, 1889 óta a Wiener Medizinische Wochenschrift, 1894 óta a Monatsschrift f. Gesundheilspflege, a Taschenbuch f. Zivilärzte és a Medizinalschematismus c. kiadványokat és folyóiratokat.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 50 .cimszó a lexikon 9 . oldalán van.