10042.htm       CIMSZO:        Ádánd                         SZOCIKK:     Ádánd, kisk. Somogy vm. 1503 lak. A kongresszusi hitközség levéltárában őrzött német és héber nyelvű jegyzőkönyvek tanúsága szerint Á.-on és környékén az 1800-as években már mintegy száz zsidó lakott, akik 1816. alapították meg a hitközséget Spitzer Dávid, Schwarc Kálmán és Kohn Jakab kezdeményezésére. Suszmann és Spitzer Vilmos voltak a hitközség első rabbijai, mindketten kiváló talmudisták. Az első elöljárók Spitzer Gábor, Ney Farkas és Kohn Éliás voltak, valamennyien gazdálkodók. A hitközség alakulásával körülbelül egyidejűleg létesült a Chevra Kadisa, melynek jelenleg Neiser Sándor az elnöke. 1864-ben már megvolt a hitközség népiskolája, melyben kezdettől fogva magyar nyelven folyt a tanítás. A hitközségnek két temploma is van, az egyik Á.-on, a másik Szabadhidvégen. Előbbi 100 éves, szép stílusban épült, emeletes templom, a másik szerényebb, méretű s körülbelül 80 évvel ezelőtt épült. A hitközség tagjai közül jónevű ügyvédekké lettek Spitzer Mór és Spitzer Sándor, a közéletben is előkelő szerepet tölt be Pollacsek Géza nagybirtokos, akinek Koppánymegyeren 2500 holdas birtoka és mintagazdasága van. A hitközség élén mindig kiváló rabbik álltak. A már említett Suszmann és Spitzer Vilmos után Látzer H., Drechsler Bernát, Krausz Mór, Klein Adolf és Deutsch Mór következtek a rabbiállásban. A jelenlegi rabbi Löw Jeromos, a világhírű, nagy Löw rabbik leszármazottja, aki mély tudással és nagy lelkesedéssel tölti be tisztét. Meg kell emlékeznünk még azokról a férfiakról, akik buzgón tevékenykedtek a hitközségi élet fellendítése körül. Ezek: Weiner Sámuel, aki 25 évig állott a Chevra Kadisa élén, Weintraub József, aki 20 évig vezette a Chevrát, Frey Mór, aki vezető szerepet játszik a hitközségi életben és a közszeretetben álló Schwarc Márton, akinek négy fia és három veje küzdötte végig a világháborút. A hitközség 200 lelket számlál, 39 családra oszlik, 54-en fizetnek adót. 3385 pengős évi költségvetéssel dolgozik a hitközség, melyből nagyobb összeget  fordít filantrópikus és szociális célokra. A világháborúban több tagja vett részt, akik közül Spitzer Sándor Dezső ügyvéd aranyéremmel kitüntetett hadnagy, Neiser László és Schwarc Miksa haltak hősi halált. Az ellenforradalomnak öten estek áldozatul, teljesen ártatlanul. A hitközség elnöke Kohn Hermann, pénztárnoka Spitzer Gyula, templomi elöljárója Neiser Sándor.                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 42 .cimszó a lexikon 8 . oldalán van.