10041.htm       CIMSZO:        Ádám   SZEMELYNEV          Ádám Lajos     SZOCIKK:     Ádám Lajos* orvostanár, szül. Tergenyén 1879 máj. 1. A budapesti egyetemen tanult és a sebészeti klinikán volt előbb tanársegéd, majd 1916 óta egyetemi magántanár, egyszersmind közkórházi sebész-főorvos. 1923-ban egészségügyi főtanácsos, 1927. nyilv. rendkívüli egyetemi tanárnak és a III. sebészeti klinika igazgatójának nevezték ki. A fajvédő ifjúság egy féléven át hevesen tüntetett kinevezése ellen. Ám ügye a parlamentet is foglalkoztatta s ez alkalommal a liberális képviselők a miniszteri kinevezés jogossága mellett foglaltak állást. Elismert sebész, akinek elméleti értekezései a fistuláról, tetanusról s az érzéstelenítésről hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 41 .cimszó a lexikon 8 . oldalán van.