10040.htm       CIMSZO:        Ádám                          SZOCIKK:     Ádám, a Biblia elbeszélése szerint az első ember, akit közvetlenül Isten teremtett a föld porából és az Éden kertjében helyezett el. Á. szó a «föld» adómó nevével kapcsolatos, s azt jelzi, hogy az ember a föld porából alkottatott. Előbb állatokat rendelt melléje «segítségül», később kivette egyik bordáját s ebből alkotta a nőt, (Évát) «segítségül», mikor pedig felesége rábeszélésére, illetve a kígyó csábítására a tudás tiltott fájának gyümölcséből evett és ráeszmélt, hogy meztelen, akkor Isten kiűzte az Édenből és «orcája verítékében való kenyérevésre» kárhoztatta. Ez elbeszélésnek a  keleti irodalomban eddig nem találták mását. A későbbi hagyomány (Aggáda, Midras) sokat foglalkozik Á. személyével és mindig ódom ho-risónnak (az első ember), mondja. Így p. o. azt jegyzi fel róla, hogy Isten megmutatta neki az utána következő nemzedékek tudósait, gondviselőit és mindegyiknek sorsát is. E gondolaton épülhetett fel Madách: Ember tragédiája is.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 40 .cimszó a lexikon 7 . oldalán van.