10038.htm       CIMSZO:        Ada                             SZOCIKK:     """Ada, nagyközség (SzHSz) Bácsbodrog vm. 13.105 lak. Valaha királyi kamarabirtok volt és a zsidók a királyi kamara védelme alatt állottak. A hitközséget 1790. alapították. Az első rabbik Acker Áron (megh. 1837.) és Heilbronn Jakab voltak. Az 1849. szabadságharcban szerb szabad csapat vonult a városba, elhurcolta a község 60 tagját, közöttük a rabbit is Zentára és ott 1849 febr. 7. kivégezték őket. 1852 óta Weber Mordecháj Eliezer a rabbi, akit az adai cadiknak hívtak. Fia volt a Zentán kivégzett Weber Dávidnak. Ő szerezte Milchomasz Chóbo és Éc Ovósz (Jeruzsálem 1885), Bechórósz (1889) és Erech Dol (1885) c. novellisztikus munkákat. A község 1868. orthodox lett. A rabbi Jeruzsálembe vándorolt, ott halt meg 1892. Utódja Práger Jakab, a Seelasz Saalor c. responsumgyüjtemény szerzője, községét chásszideus irányban vezette, 1920. halt meg. A községnek jelenleg 190 tagja van. Rabbija: Hoffmann Dávid."""                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 38 .cimszó a lexikon 7 . oldalán van.