10034.htm       CIMSZO:        Acsády            SZEMELYNEV          Acsády Jenő    SZOCIKK:     """A. Jenő, mérnök, A. 1. testvéröccse, szül. Nagykárolyban 1853 ápr. 9-én. A pozsonyi gimnáziumban és a zürichi műegyetemen tanult, itt mérnöki oklevelet szerzett, azután állami szolgálatba lépett és 1879-1903 közt több vármegye államépítészeti hivatalában működött, később a kereskedelemügyi minisztériumba rendelték be szolgálatra., ahol 1913 óta műszaki főtanácsos. Tanulmányai a Mérnök- és Építészeti Egylet Közlönyében és más mérnöki és közgazdasági szaklapban jelentek meg. Művei: A mezőgazdasági út-, vasút- és hídépítés (1897); Magyar és német műszaki szótár (2 köt. 1900-01); Közutaink közigazgatási és közgazdasági tekintetben (1902)."""                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 34 .cimszó a lexikon 7 . oldalán van.