10032.htm       CIMSZO:        Ács      SZEMELYNEV          Ács Lipót         SZOCIKK:     Ács Lipót, festő, iparművész és rajztanár, szül. Vizsolyán (Abauj-Torna m.) 1868. Az országos mintarajziskolában a rajztanárképzőt végezte (1889—93), majd Lotz Károly alatt tanult. 16 évig a szekszárdi áll. főgimnázium tanára volt, azután a budapesti Néprajzi Múzeumba rendelték be. Szekszárdon kerámiai műhelyt, Sárközben nagyobbszabású háziipari telepet létesített (1901), mely utóbbiban az ottani népművészet utánérzésével állítottak elő iparművészeti tárgyakat. Iparművészeti tevékenységéért többször kitüntették (Milano 1906, Pécs 1907, Miskolc 1911, Helsingfors 1922). A sárközi népművészet tulajdonképpeni felfedezője és méltánylója, melyet Malonyai A magyar nép művészete IV. kötetében feldolgozott. Számos művészeti és művészetpedagógiai cikket írt hazai és külföldi folyóiratokba (Magyar Iparművészet, A Ház, Új Idők, Vasárnapi Újság, Népművelés, The Studio, The Wide World Magaziné, Neue Wege stb.).                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 32 .cimszó a lexikon 6 . oldalán van.