10030.htm       CIMSZO:        Achér                          SZOCIKK:     Achér. Szó szerint más-t jelent, de csak eretnekre alkalmazzák, vagyis olyan emberre, aki más lett. Eredete a II. sz.-ig megy vissza, még pedig Elisa ben Abujáig, aki korának egyik legnagyobb tudósa és r. Akiba meg r. Meir híres tannaiták barátja volt, de eretnekségbe esett és azóta csak A. néven emlegették.                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 30 .cimszó a lexikon 6 . oldalán van.