10026.htm       CIMSZO:        Acharé mósz kedósim                         SZOCIKK:     """Acharé mósz kedósim. sz. k.-sel acharé mót kedosim, a magyarországi talmudi zsidók között is ismert közmondás, amely az emberértékelés megbízhatatlanságát példázza fanyar humorral. Az A. kifejezés értelme, hogy halála után szentté avatják az embert; azt is talán, hogy csak halála után jut az ember a megérdemelt elismeréshez. A kanonikus szentté avatást nem ismeri a zsidóság és a közmondás csak képletesen használja a kifejezést, a halottakkal szemben enyhülő, vagy egészen felfüggesztett kritika jellemzésére. A héber példaszó két szidra (bibliai hetiszakasz) összevonásából alakult: «acharémósz»-ból, amely  szó szerint való fordításban azt jelenti, hogy: halála után és «kédósim»-ból, amely szenteket fejez ki a héber nyelvben. A kapcsolás tehát ezt a három szót adja: haláluk után szentek. Az «Acharé mósz» nevű szidrát rendszerint niszan hónap 2., 4. vagy 5. szombatján olvassák fel a zsinagógában, néha az utána következő «kedósim» nevű hetiszakasszal, de ilyenkor az összekötött hetiszakaszok felolvasása ijar hónap 2. szombatjára esik. Az utána következő szakasznak «Emór» a neve (szólni, beszélni ige parancsoló módja), ami a közmondás értelmét teljessé teszi. «Acharé mósz kédósim emór»: haláluk után szentnek mondjad az embereket."""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 26 .cimszó a lexikon 5 . oldalán van.