10025.htm       CIMSZO:        Acharé mósz                           SZOCIKK:     Acharé mósz, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 16. fejezetének elejétől a 18. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Az engesztelő nap. Az áldozás és a vér. Tiltott házasságok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezekiel könyve 22. fejezetének elejétől a 16. versig terjed. A tórái és prófétai     szakasz között az az összefüggés, hogy a próféta a tiltott házasságok bűnét is felsorolja a bűnök között. A naptári beosztás folytán nem szökőévben a következő hetiszakasszal olvastatik együtt (Acharé mósz-kedósim).                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 25 .cimszó a lexikon 5 . oldalán van.