10023.htm       CIMSZO:        Abstinencia                              SZOCIKK:     Abstinencia. Aszketikus értelemben a testi gerjedelmek tudatos elölése. A zsidóság, amely ugyan elítéli a szenvedély túlzásait és mindig a test kívánságainak legyőzésére törekedett, idegenkedik az A.-tól és rosszalja az életöröm erőszakos elfojtását. A Halacha még a nazireust is, aki a borivástól való tartózkodásra tesz fogadalmat, elítéli. A próféták és a talmudszerzők az ember törekvéseinek nem a természetellenes tartózkodást jelölik meg, hanem a bölcs mértéktartást csupán, a saját magunk legyőzését, mert csak ez biztosítja a Biblia szerint való «megszentelést», a tisztátalanságoktól való irtózást és az emberi élet megnemesülését. Ennek az évezredes nevelésnek köszöni a zsidóság mértékletességét, amelyet még a nemzsidók is elismernek. Az iszákosság ritka bűn a zsidók között, természetesen a magyar zsidók között is. Ennek tulajdonítható, hogy a bűnözők száma kisebb a zsidók között, a családi életük tisztasága ellenben biztosítottabb, az életerejük szívósabb és bizonyos betegségekkel szemben nagyobb az ellenálló képességük. Némely idegbetegségre ugyan a zsidók hajlamosabbak, mint a nemzsidók, de ennek oka nem a mértéktelen életmódban, hanem a szociális és hygienikus körülményeikben rejlik.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 23 .cimszó a lexikon 5 . oldalán van.