10022.htm       CIMSZO:        Abrudbányai lelet                                SZOCIKK:     Abrudbányai lelet. Három táblájú fakönyv, melyet 1785-ben találtak az abrudbányai ércbányában. Feliratait eleinte hébernek nézték, de utóbb megállapították, hogy a hébernek olvasott betűk a római cursiv írás betűi. Több történelemíró bizonyítékul használja fel arra, hogy a régi Pannóniában is éltek zsidók, de a modern kutatások elvetik ezt a téves értelmezést. Ez azonban nem dönti meg azt a feltevést, hogy már a régi Pannóniában is éltek zsidók. A fakönyv a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárában van.                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 22 .cimszó a lexikon 5 . oldalán van.