10015.htm       CIMSZO:        Ábrahám ben Sneor     SZEMELYNEV          Ábrahám ben Sneor     SZOCIKK:     """Á. ben Snéor. Szerencsés Imrének, (l. o.) II. Lajos alkincstárnokának első házasságából született elsőszülött fia. Már felnőtt és házas férfi volt, mikor atyja egy budai keresztény nővel folytatott viszonya miatt kénytelen volt megkeresztelkedni. A. és fivére nem követték atyjuk lépését ás hithű zsidók maradtak. A budai zsidóutcában laktak anyjukkal együtt és a vallásos élet minden megnyilvánulásában részt vettek. Atyjuk kitérése után nagyapjuk nevével hívták őket a Tórához, mivel azonban Szerencsés Imre megkeresztelkedése után is ragaszkodott zsidó     hittestvéreihez és nem szűnt meg jót cselekedni velük, a budai zsidóság különböző egyházi férfiak meghallgatása után (1. Naftáli) atyjuk héber nevének felemlítésével hívatta ókét a Tórához. Á.-t, valamint fivérét Efrájimot később Szulejmán szultán a budai zsidókkal együtt Törökországba hurcoltatta."                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 15 .cimszó a lexikon 4 . oldalán van.