10012.htm       CIMSZO:        Ábrahám                                 SZOCIKK:     """Ábrahám, apai név. A zsidó hagyomány Á. pátriárkát tekinti a zsidó vallás első megalapítójának és ezért minden zsidó hitre tért nemzsidóban Á. szellemi örökösét látja a zsidó felfogás. A zsidó szövetségbe való felvételkor minden prozelyta a héber személynév mellé apai névül az A.-ét kapja és a zsinagógai neve ilyen formán így hangzik: X. ben Á. ovinu (X. Á. ősatyánk fia); a nőké pedig X. basz Á. ovinu (X. A. ősatyánk leánya)"""                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 12 .cimszó a lexikon 4 . oldalán van.