10009.htm       CIMSZO:        Abonyi SZEMELYNEV          Abonyi Ármin  SZOCIKK:     A. Ármin, pedagógus, szül. Nyitrán 1887. A lévai tanítóképzőt végezte és a fővárosnál működik. Cikkei a Néptanítók Lapjában, a Népnevelők Lapjában és a Népművelésben jelennek meg. Önálló pedagógiai művei: A fogalmazás tanításának vezérkönyve (1919).                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 9 .cimszó a lexikon 4 . oldalán van.