10008.htm       CIMSZO:        Abonyi SZEMELYNEV          Abonyi Andor Nándor SZOCIKK:     """ Abonyi, 1. Andor, költő, ügyvéd, szül. 1887 febr. 21., elesett Dubno mellett, Galíciában 1915 szept. 14. A jogi doktorátus és ügyvédi diploma megszerzése után Dombóváron nyitott irodát. Harctérről küldött versei a Budapesti Hírlapban és más lapokban jelentek meg. Szerkesztője és alapítója volt a Dombóvár és vidéke c. politikai lapnak. Önállóan megjelent kötetei: Primus (költemények); Nap-nap után (1911)."""                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 8 .cimszó a lexikon 4 . oldalán van.