10006.htm   CIMSZO:     Ábel              SZOCIKK:    Ábel, Ádámnak és Évának másodszülött fia, akit Kájin megölt. A Biblia (Mózes I. k. 4. f.) Kájin irigységével magyarázza meg ezt a testvérölest. Irigysége pedig abból fakadt, hogy Istentől mellőzöttnek érezte magát. A Midras féltékenységben keresi az első testvéririgység okát és magát az eseményt abba a korba helyezi, mikor Ádámnak már női leszármazottjai is voltak. Egy francia tudós régibb észrevételek (Nachmani, Elija Wilna) alapján azzal akarja a rejtélyes testvérgyilkosságot megmagyarázni, hogy a két testvér a papságért versenyzett egymással és ez idézte elő a tragikus kirobbanást. A primitív korszakok közfelfogása szerint az elsőszülöttet öleti meg a papi tisztség, amelynek legfőbb kiváltsága az áldozás. Eszerint ebben az epikus részletben az elsőszülöttség ősjogával szembeszálló állásfoglalást találunk, ami műveltségtörténeti szempontból nagy jelentőségű. A Bibliának számos helye is alátámasztja ezt a felfogást. L. Kájin.                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 6 .cimszó a lexikon 3 . oldalán van.