10005.htm   CIMSZO:     Abbreviaturás családnevek                SZOCIKK:    """Abbreviaturás családnevek.  Az az ősi szokás, hogy a zsidók patronymikont viseltek, 1780-ban a magyar birodalomban is megszűnt. Arra sem gondolhattak többé a magyar zsidók, hogy magyar hangzású neveket vesznek fel, ami régebben, ha gyéren is, megtörtént. (L. Családnevek az Árpádházi királyok korában, továbbá Magyar zsidó családnevek). II. Józsefnek 1787 júl. 23-án kiadott rendelete arra kényszerítette a magyar zsidókat, hogy némethangzású személyes vezetékneveket viseljenek. Sok zsidó azonban a hagyományokhoz való ragaszkodásában irtózott a raja oktrojált német névtől és az újítást azzal tette elviselhetővé, hogy olyan nevet választott, amely ősi nevét, vagy foglalkozását, esetleg származását rejtette magában, anélkül, hogy a német szó eredeti formájából kiesett volna. Akkor vált szokássá, hogy, abbreviaturákba bujtatták az öröklött neveket. Így keletkezett a Bram név a «ben rabbi Mózes» (rabbi Mózes fia) szavak kezdőbetűinek összevonásából. Ben Simon (Simon fia) a régi név kezdőbetűinek összevonásával Basch-ra változtatta a nevét. A Bak, Back névben a «ben kódos» (szent fia) szavak rejtőznek. Ezt a nevet rendszerint a vértanuk ivadékai vették fel. Sok kohanita (papi származású) család a Katz nevet választotta. Ez a név a «Kohen cedek» (igazságos pap) szavakból alakult a kezdőbetűk összevonása által. A Brill-család névadó őse «ben rabbi Jonah Löb» volt. Abbreviaturáknak köszön hetik formájukat még a következő családnevek : Asch, Ascher = Eisenstadt (Kismarton), Bárd, Brod = ben rabbi Dávid; Fakh = Frauenkirchen (Boldogasszonyfalva), Nasch = Nikolsburg, Pach, Pacher = poteach chószem (pecsét vésnök) Sachs = zera kódos (szent ivadék) Schatz = seliach cibur (előimádkozó). A Basch, Back és Brill-családok több kitűnőséget adtak a magyar zsidóságnak. (V. ö. Mandel Bernát, «A zsidók családneveiről» című tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24., febr. 7., márc. 7. és márc. 14-én megjelent számaiban.)"""                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 5 .cimszó a lexikon 2 . oldalán van.