10002.htm   CIMSZO:     Abarjámin               SZOCIKK:    Abarjánim (h.). Hitszegők, olyan zsidók, akik a vallás törvényein, a rabbinikus törvényszék (l. Bész-din) ítéletein és döntvényein túlteszik magukat. A hitközségi alapszabályok semmibevevése szintén az A. közé való sorozást vonja maga után. Régebben egyházi átokkal és kiközösítéssel büntették a hitszegőket, úgy hogy nem vehettek részt a közös istentiszteleteken sem. Ezt a súlyos büntetést az Engesztelő Ünnepen, jom kippurkor, felfüggesztették, de az ünnep elmúltával automatikusan megint életbelépett. A kiátkozás és kiközösítés ma már csak a chásszidikus irányú hitközségekben fordul elő, ott is elvétve csupán, a modern hitközségek nem élnek ezzel a fegyverrel. A jom kippuri istentisztelet mindazonáltal még ma is ezzel a mondattal kezdődik: «A menybéli törvényszék nevében, a földön ítélkező bíróság nevében megengedjük, hogy együtt imádkozhassunk a hitszegőkkel». Ez a formula ősrégi keletű, de Európában legelőször a XIII. század irodalmi emlékei említik. Ugyanakkor, vagy csak kevéssel ezután honosulhatott meg Magyarországon is. A. a héber nyelvhasználatban «átlépők»-et jelent és ezért sokan a marannoszokra alkalmazták. A szónak ez az értelmezése azonban hibás, mert a marannoszokat anuszim szóval fejezi ki a héber nyelv, ami kényszerítetteket jelent.                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 2 .cimszó a lexikon 1 . oldalán van.